Kategorier
Kontakt os

Du kan kontakte os på:

Telefon: 30 56 56 85

Send os en e-mail
Nyhedsbrev

Lejevilkår/Mietkonditionen/rental terms

DKK 0,00

4 andre varer i samme kategori:

Lejevilkår for kajakleje hos Langelands Kajakudlejning.

Kajakker bookes på Gecko bookingportal, via link på https://kajakbiksen.dk/udlejning-af-kajakker-kajakverleih/ .

Leje betales for den valgte lejeperiode på bookingportalen med Dankort eller i butikken ved udleveringen.

Der kan ikke betales med internationale kort på bookingportalen. Vælg her muligheden ”payment upon pickup” og betal på afhentningsdagen i butikken, Broløkken 1, 5900 Rudkøbing.

På bookingportalen bookes kajakker; levering af kajakker til andre destinationer end Rudkøbing, leje af trailer eller tørdragt sker på afhentningsdagen i butikken eller ved telefonisk henvendelse på 30 56 56 85.

Booking er bindende og betaling tilbagebetales kun, hvis booking ændres eller annulleres senest 14 dage før første lejedag.

Ved dårligt vejr, med vindhastigheder over 5m/sek. og hvor roning i andet område f.eks. på læ kyst ikke er muligt, kan bookingperiode ændres til anden ledig periode.

For udlevering af kajakker og udstyr ring på 30 56 56 85, gerne dagen før.

English version:

Rental conditions for kayak rentals at Langelands Kayak Rental.

Kayaks can be booked at Gecko booking portal, via link at https://kajakbiksen.dk/udlejning-af-kajakker-kajakverleih/.

Rental is payable for the chosen rental period on the booking portal with Dankort or in the shop, where you can pay with international credit cards.

No international card can be paid on the booking portal. Choose here the option "payment upon pickup" and pay on the pickup day at the store, Broløkken 1, 5900 Rudkøbing.

On the booking portal, kayaks are booked; Delivery of kayaks to destinations other than Rudkøbing, trailer rental or dry suit will be done on pickup day at the store or by telephone at 30 56 56 85.

Booking is binding and payment is refundable only if booking is changed or canceled no later than 14 days before the first rental date.

In bad weather, with wind speeds above 5 m / sec. And where rowing in another area eg. On sheltered coast is not possible, the booking period can be changed to another available period.

For delivery of kayaks and equipment call 30 56 56 85, the day before if possibly.

 German versione:

Mietbedingungen für Kajak-Verleih auf Langeland Kajakverleih .

Kayaks gebucht bei Gecko Buchungsportal über den Link auf https://kajakbiksen.dk/udlejning-af-kajakker-kajakverleih/.

Vermietung zahlbar für die ausgewählte Mietdauer von Buchungsportal mit dänischen Kreditkarten, oder bezahlen im Geschäft mit internationalen Kreditkarten.

Es kann nicht durch internationale Karte auf Buchungsportal zu bezahlen. Wählen Sie diese Option Zahlung bei Abholung und zahlen am Tag der Sammlung in dem Laden, Broløkken 1, 5900 Rudkøbing.

Auf Buchungsportal gebucht Kajaks; Lieferung von Kajaks zu anderen als Rudkøbing, mieten Sie einen Anhänger oder drysuit geschieht am Tag der Sammlung im Laden oder 30 56 56 85. Aufruf

Buchung ist verbindlich und Zahlung nur zurückerstattet , wenn die Buchung geändert oder storniert wird innerhalb von 14 Tagen vor dem ersten Miettag.

Bei schlechtem Wetter mit Windgeschwindigkeiten über 5 m / sec. und wobei die Ruder in dem zweiten Bereich, zum Beispiel. auf der Leeseite Küste nicht möglich ist, wird die Buchungszeit einer andere freie Zeit verändert.

Für die Lieferung von Kajaks und Ausrüstung rufen Sie +45 30 56 56 85, am Vortag.

Med venlig hilsen og ønske om god turoplevelse.


Ulla Heintz Sparrebro

Langelands Kajakudlejning/Kajakbiksen.